Využití vrtací soupravy ANDRIBOT

I. Vrtání a svorníkování

Andribot - drilling and bolting rig

Andribot umožňuje

 • vrtání kolmo vzhůru i kolmo dolů s odklonem 0 – 40° a náklonem 0 – 10°
 • instalování všech typů svorníků
 • instalování svorníků do počvy i bočních stran důlních děl
 • vzduchový výplach při vrtání do hornin s nízkou pevností, která neumožňuje vodní výplach
 • rotační vrtání pro oblasti s nebezpečím průtrží, kde nelze vrtat s příklepem

Do výbavy stroje ANDRIBOT patří

 • speciální násobič kroutícího momentu - umožňuje okamžité předepínání strunových svorníků až na 20 MPa bez nutnosti provádění tahových zkoušek
 • pohyblivá montážní plošina s ochrannou klecí pro pracovníka (vyžaduje instalaci)
 • adaptéry pro instalaci všech svorníků
 • vrtné tyče a manipulační klíče
 • zařízení pro upínání lanových svorníků (na objednávku)

ANDRIBOT 360 pak navíc umožňuje

 • vrtat v dlouhých důlních dílech a na čelbách vývrty pro OOTP a zároveň provádět vrtné testy
 • vrtat vývrty pro ověřování stařin, odvodňovací vrty a geologické vrty
 • vrtat šikmé vrty z dlouhých důlních děl pro injektáž, případně pro zajištění styku porub – chodba
 • vrtat vrty o Ø 190 mm pro zajištění styku porub – chodba s následným vkládáním TH rovin
 • vrtat vývrty o Ø 42 mm pro trhací práci při ražbě dlouhých důlních děl

II. Další využití

dismantling of upper wall covers

Masivní provedení hlavní rozpíratelné stojiny stroje ANDRIBOT umožňuje při vertikálním rozepření i přizvednutí horního oblouku výztuže silou až 7 tun a pak z bezpečného místa v plošině:

 • demontování stropních povlaků
 • likvidaci starých strunových svorníků v rámci plenění
 • povolování TH šroubů na bočních obloucích v rámci plenění
 • upínání a dopínání lanových svorníků
 • kladení TH rovin pro instalaci svorníků
 • provádění dalších prací ve výškách

Pomocí rychlospojek je možno na hydraulický okruh stroje připojit i další malou mechanizaci, jako například utahovačku, stříhačku, vrtačku či pilu a využít tak sílu hydrauliky v místech, kde je slabý tlak vzduchu. Jsou-li velmi stísněné podmínky pro vrtání strunových svorníků, lze použít ANDRIBOT i jako pojízdný agregát a svorníky navrtat pomocí VPS-01, která se pomocí těchto rychlospojek na ANDRIBOT připojí.

Výhody vrtné soupravy ANDRIBOT

Oproti ručně přenášeným vrtačkám přináší ANDRIBOT následující výhody:

Andribot benefits
 • 1) Není zapotřebí převážet agregát. Protože je ANDRIBOT samopojízdný a po připojení na elektřinu okamžitě provozuschopný, odpadají problémy se zajištěním převozu, s přepojováním elektřiny, nebo i problémy se zamotanými až 70 m dlouhými hadicovými rozvody. Odpadají tak i směny na rozbalování a likvidaci hadic při zahájení a ukončení prací, a směny pro stěhování agregátu.
 • 2) Množství oleje v agregátu je sníženo z 200 l na 100 l, přičemž nehrozí ztráty oleje při prasknutí hadic, případně při stěhování agregátu.
 • 3) Není potřeba dolévat olej do agregátu při instalaci a každém prodloužení hadic, a nehrozí tak ani znečištění hydraulického okruhu.
 • 4) Snižuje se příkon elektrického motoru z 22 kW na 15 kW a stroj je možné nově připojit kromě 500 V i na 1000 V.
 • 5) Při proměnných výškách profilu důlního díla se nemusí měnit sloupy vrtačky, protože ANDRIBOT má dostatečné rozpětí pro všechny běžné rozměry důlních děl.
 • 6) Díky masivnosti hlavní rozpěrné stojiny stroje ANDRIBOT 360 nedochází při bočním vrtání k jejím průhybům.
 • 7) Díky montážní plošině lze ve výškách bezpečně pracovat i bez použití žebříku či lešení. Stavba lešení doteď trvala mnohdy víc než hodinu a po příjezdu důlní lokomotivy s materiálem bylo vše pro zprůjezdnění tratě potřeba rozebrat a stavět znovu.
 • 8) ANDRIBOT disponuje hydraulicky ovládanými kleštinami, které umožňují souosé zavrtání vrtných tyčí, což zaručuje menší opotřebení vřetene a snižuje lámavost úvodních tyčí. Po vyvrtání vývrtu se vodítka otevřou natolik, že lze bez problémů zavést jakýkoliv svorník do vývrtu.
 • 9) Je umožněno okamžité vrtání s odklonem až 40° kolmo vzhůru i dolů a náklonem 10°.
 • 10) Zcela jedinečnou inovaci v podobě násobiče kroutícího momentu, se kterým lze struny upnout s předpětím až 20 MPa. Není proto potřeba provádět tahové zkoušky.
 • 11) Pomocné zařízení ANDRIBOT 360 umožňuje neomezené nastavení bočních úhlů vrtání.
 • 12) Díky jeho malým rozměrům jej lze po každé směně zaparkovat pod pásem nebo na boku důlního díla.
 • 13) Lze jej dočasně používat i k vrtání vývrtů pro trhací práci při otvírce nových důlních děl, dokud není možné použít vhodnější technologii.
 • 14) K jeho kompletní obsluze stačí dva pracovníci.
 • 15) Nevyžaduje vodní chlazení.
“Revolution in drilling! First small, easy controllable drilling machine for mine etc.. Designed and made in EU.”
GEOFINAL, s.r.o.
U Školy 248
Třinec 739 61
TEL.: +420 +420 558 323 542
info@andribot.cz